NED QUOTES

‘Vaak heeft een onderneming alles al in huis om tot een duurzaam groeimodel te komen. Het is zaak om de schatkist te ontsluiten. You hold the key.’

‘NED brengt beweging, versnelt ontwikkeling en bereidt de weg voor een evolutionaire doorbraak. Dat klinkt simpel, en als je het goed doet, is het dat ook.’

‘Een onderneming die de kracht van individuele medewerkers ontsluit, profiteert optimaal van de eigen investeringen. Dit levert stakeholders altijd rendement op.’

‘Door te focussen op duurzame groei komen ondernemingen tot innovatie, verbetering van processen en producten.’

‘Elke onderneming die een visie ontwikkelt op de toekomst van de eigen activiteiten, maakt uiteindelijk de keuze voor duurzame investeringen. Daar ben ik van overtuigd.’

‘NED ontzorgt organisaties, maakt teams sterker, zet de deuren open naar de omgeving. In iedereen zit ondernemerschap.’

‘Goed ondernemerschap begint bij pure betrokkenheid. Bij je klant, je product en je eigen organisatie.’

‘Laten we vooral niet vergeten dat plezier eigenlijk ook gewoon een voorwaarde is voor duurzame groei.’