NED WAARDEN

1. Commitment leads to breakthrough
NED gelooft in betrokkenheid. NED investeert in betrokkenheid om ondernemingen voor te bereiden op de doorbraak naar de next level.

2. Crossing borders opens up new perspectives
NED gelooft in vernieuwing. NED integreert steeds de nieuwste inzichten op het gebied van management, psychologie en teamwork in de NED Methode.

3. Smart thinking supports sustainable growth
NED gelooft in duurzaamheid. NED kiest de meest duurzame weg naar resultaat door een slimme balans tussen investering en rendement.

4. Attitude inspires action
NED gelooft in plezier. NED wakkert bij professionals het plezier aan om optimaal te functioneren in hun werkomgevingen.

5. Sharing creates value
NED gelooft in delen. NED biedt ondernemingen mogelijkheden om zich te verbinden met maatschappelijke projecten op het gebied van educatie en talentontwikkeling.

6. Individual power feeds collective strength
NED gelooft in het netwerk. NED biedt professionals een uitdagend en inspirerend netwerk dat ongekende mogelijkheden biedt tot ontwikkeling en ontplooiing.

7. Diversity drives the dynamic
NED gelooft in diversiteit. NED promoot respect voor verschillen in achtergrond, opvattingen, competenties en prestaties, zolang deze verschillen een bijdrage leveren aan de missie van de onderneming.

+ . Performance merits reward
NED gelooft in faire beloning. NED hanteert honoraria die in verhouding staan tot de geleverde prestatie en betaalt deze zelf aan associƩs en leveranciers.